گالری عکس

هفدهم

تمرین شاگردان بخشی زاده در همدان

شاگردان یوسف بخشی‌زاده آخرین تمرین خود را قبل از دیدار با پاس در همدان انجام دادند.

جمعه 29 مهر 19:01