گالری عکس

هفدهم

تقدیر مدیران تیم جنوبی از مدیریت باشگاه مس سونگون ورزقان

مدیران تیم جنوبی از مدیریت باشگاه مس سونگون ورزقان تجلیل و قدردانی به عمل آوردند.

جمعه 13 مرداد 16:49