گالری عکس

هفدهم

برگزاری آخرین تمرین تیم فوتبال مس قبل از دیدار با اترک بجنورد

آخرین تمرین شاگردان بخشی‌زاده در تبریز قبل از دیدار با اترک بجنورد برگزار و به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص یافت.

دوشنبه 07 فروردین 23:15