گالری عکس

هفدهم

تمرین با روحیه وشاداب تیم فوتبال ازدریچه دوربین

آخرین تمرین با روحیه وشاداب تیم فوتبال مس سونگون ورزقان ازدریچه دوربین از دیدار با اسپاد.

جمعه 12 اسفند 20:53