گالری عکس

هفدهم

برگزاری تمرین بلندقامتان مس

تمرینات والیبالیست‌های مس پس از پیروزی مقابل نصر امید تهران زیر نظر عادل بناکار برگزار شد.

سه شنبه 20 دی 09:46