گالری عکس

هفدهم

تمرین فوتبالیستهای مس برای دیدار با ایمان سبز شیراز

تیم فوتبال مس سونگون ورزقان تمرین خود برای دیدار روز سه شنبه برابر ایمان سبز شیراز را برگزار کرد.

یکشنبه 11 دی 20:57