گالری عکس

هفدهم

خلاصه ای از اهم برنامه های بخش فرهنگی باشگاه مس سونگون

بی‌تردید تشویق و ترغیب در هر زمینه‌ای نشانگر رشد فرهنگی و اجتماعی آن مجموعه می‌تواند باشد. در این راستا به فعالیت معاونت فرهنگی باشگاه مس سونگون می پردازیم.

چهارشنبه 30 آذر 11:57