گالری عکس

هفدهم

گلزن مس با تغییر چهره برگشت

محمد طاهری امینی که در اوایل نیمه دوم بازی هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتبال مقابل اترک بجنورد با مصدومیت شدید مواجه شده بود، اینک آماده بازگشت به میادین است.

چهارشنبه 23 آذر 19:14