گالری عکس

هفدهم

ادامه تمرینات شاگردان تقی‌پور برای شروع دوباره لیگ

شاگردان اسماعیل تقی‌پور تمرین امروز خود را از ساعت ۱۶ در سالن پورشریفی برگزار کردند.

شنبه 16 مهر 20:11