گالری عکس

هفدهم

تمرین دو نوبتی شاگردان بخشی زاده

تمرینات تیم فوتبال مس سونگون ورزقان در دو نوبت برگزار شد.

جمعه 15 مهر 12:48