گالری عکس

هفدهم

برگزاری آخرین تمرین مس پیش از دیدار با زرین اسکان

آخرین تمرین تیم والیبال مس سونگون ورزقان پیش از دیدار با زرین اسکان میاندوآب در سالن اقدمی تبریز برگزار شد.

پنجشنبه 14 مهر 22:00