دسته بندی : تیم امید / 3

رفتن به دسته بندی اصلی : تیم امید

امید مس و اولین پیروزی ارزشمند

امید مس و اولین پیروزی ارزشمند

تیم فوتبال امید باشگاه مس سونگون ورزقان در اولین دیدار رقابت‌های لیگ باشگاه‌های استان میهمان تیم پیشگامان بناب بود.